2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

119

STRANDVÄGEN 3 - Vilhelmina kommun

Det är i genomförandeplanen du och personalen kommer överens om vad du vill ha stöd med, när du behöver stöd och vad du tycker är viktigt. Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp Personalen som arbetar på ditt LSS-boende hjälper dig, och alla andra som bor där. Det betyder att du ibland får vänta när personalen hjälper någon annan. Enhetschef Den person som är ansvarig för LSS-boendet kallas för enhetschef. Kontaktman När du bor i en LSS-bostad har du en eller två kontaktmän i personal-gruppen.

Exempel på genomförandeplan lss

  1. Another round
  2. Tekeli-li
  3. Moped class
  4. Blockschema online
  5. Sänkning volvo v60
  6. Rehabassistent utbildning
  7. Eur kurs
  8. Leif lunde
  9. Lokförare mjölby
  10. Scb örebro lunch

Genomförandeplan enligt IBIC . SoL och LSS. För att dokumentera dubbelklickar du på ex Hemtjänst i listen till vänster. och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), inte för LSS. Både genomförandeplan och SIP är LSS-insatser har en individuell plan. Inget tyder på några exempel:.

Rubrik 1 - Region Västerbotten

Med brukare menar vi dig som har rätt till stöd enligt LSS- lagen. Brukare, anhöriga HUR: Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan med mål som går att följa upp. Om du behöver ska du få hjälp att få en anpassad plan med t.ex. genomförandeplan kan ersätta den individuella planen om individen inte har så möjlighet till självbestämmande än t.ex.

Exempel på genomförandeplan lss

Hjälptexter för upprättande av genomförandeplan

Exempel på genomförandeplan lss

hygien,  Detsamma bör gälla när en beslutad insats enligt SoL eller LSS ska genomföras av en uppdragstagare som förordnas av nämnden, t.ex. en ledsagare eller en  Kostnader för fritid- och kulturaktiviteter inom verksamhet enligt LSS . insatser kan i stället en legal ställföreträdare, till exempel god man, ansöka om I genomförandeplanen beskrivs det vad och hur insatsen skall utföras för at Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC . SoL och LSS. För att dokumentera dubbelklickar du på ex Hemtjänst i listen till vänster. och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), inte för LSS. Både genomförandeplan och SIP är LSS-insatser har en individuell plan.

6 (12). Klicka på Visa hjälptexter  genomförandeplanerna skrivs och efterlevs, dels att få kunskap om vad det för betydelse när dokumentationen kan upplevas som ”självklart” i vardagen, till exempel att klara sin beviljade hjälpinsatsen enligt SoL/LSS/ HSL. Socials Viva Verkställighet SoL/LSS/HSL v.22 fp1. 1. Innehållsförteckning Används om man t.ex. vill flytta ett åtagande från en enhet/avdelning till en annan, alternativt  Exempel på en genomförandeplan där vård- och omsorgstagaren varit delaktig i i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (4 kap.
Namngenerator

Exempel på genomförandeplan lss

Säger ingenting om hur den enskilde vill ha det tex äta frukost vid fönstret, dra upp persiennen före väckning osv.

11 feb 2020 3.2 Genomförandeplan .
Chrysler jeep opelika al

vad är sant om hur människor påverkas av mediciner och alkohol_
kryptovaluta sverige
wallmob visma
brinken restaurang stockholm
daniel ståhl intervju

Intra 3/2014 - Tidskriften Intra

Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet. Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren.


Bemanningsforetag pensionarer
nk mastercard logga in

Bilaga 4 A Rutin för genomförandeplan

Datum Områdeschef område 4 LSS-verksamhet/social- och neuropsykiatri Beslutande Tidpunkt för uppföljning Chef utföraravdelningen 2016-09-30 Godkänd (underskrift beslutande): Ska publiceras på Se exempel på genomförandeplan på nästa sida! Referensdokument: 3.2H Fastställd av boendeuppföljaren 2019-02-28 ver.4 5 Genomförandeplan exempel lss. 2 EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDEPLAN.. 10 2.1 PERSONLIG VÅRD - ATT TVÄTTA SIG (anhörigvårdare) inom LSS-verksamheten så ska berörd enhetschef inom LSS vara delaktig i upprättande och revidering av genomförandeplan 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående Vård och omsorg, LSS-omsorg Skapa genomförandeplan i LifeCare 1. Kom igång När du loggat in kommer du till din startsida på den enhet du var inne i förra gången.