Kontoplan BAS 39 - PDF Free Download - DocPlayer.se

7652

bokföring preliminär skattbetalning - Unicell AB Bokföringsforum

2514 -> beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 2515 -> beräknad avkastningsskatt. 2517 -> beräknad utländs skatt. 2518 -> betald F-skatt (och preliminärskatten landar här också) 2016-10-26 Här bokförs F-skatten som en fordran (eller snarare som en negativ skuld) [2510] när den betalas, dvs dras från skatte­kontot [1630]. En variant när du bokför F-skatten är att redovisa den som en debet­post på konto [2518], Betald F-skatt, alternativt direkt på konto [2510], Skatteskulder. Det du bokfört mot 2510 och 2518 (preliminärskatt) ska bokföras mot 2013 ej 2018. Det går inte att rätta helt korrekt när man stängt ett tidigare år och har balanser kvar.

Konto 2510 eller 2518

  1. How to collect stool calprotectin
  2. E-fakturering gratis
  3. Typical swedish women
  4. Djurskyddsinspektörerna tv4
  5. Hoopa and the clash of ages
  6. Hakonbolaget västerås
  7. Vilka var de första svenska texterna som skrevs ner med latinska alfabetet ca 1200- 1300-talen_

När företaget köper in en vara eller tjänst får man betala en ingående moms. Denna moms är ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka från staten. 2098 Vinst eller förlust från föregående år 2099 Årets resultat 21 Obeskattade reserver I kontogruppen redovisas alla obeskattade reserver. Konto 2150 Ackumulerade överavskrivningar, används i det fall avskrivningar görs utöver planenliga avskrivningar. På konto 2170 Fonder, bokförs eventuella övriga fonder.

Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

En variant när du bokför F-skatten är att redovisa den som en debet­post på konto [2518], Betald F-skatt, alternativt direkt på konto [2510], Skatteskulder. Det du bokfört mot 2510 och 2518 (preliminärskatt) ska bokföras mot 2013 ej 2018.

Konto 2510 eller 2518

BR och RR 2020-04 och 2019-04 Mega Fun Göteborg

Konto 2510 eller 2518

Den preliminära f-skatten tillgodoförs samtidigt som den slutliga skatten debiteras på skattekontot och mellanskillnaden kan utgöra ytterligare skatt att betala eller ett tillgodohavande på skattekontot för den skattskyldige personen. Beskattningsårets inbetalda F-skatter bokförs löpande kan se ut enligt följande: debet konto 2518 Betald F-skatt, alternativt konto 2510 Skatteskulder, och kredit ett bankkonto. Kompletteringsbetalning bokförs på samma konton som ovan det beskattningsår den är hänförlig till. Vad jag har fått reda på så ska jag: ta 2518 (min prelskatt) mot eget kapital 2010.

eller som en skuld som minskar på konto 2510/2518 (Skatteskuld). Skatten på årets resultat bokförs på konto 2510 och kvittas i bokslutet mot  Antingen Månaden, kvartalet eller året (beroende på vilken Citat: När slutskattebeskedet kommer nollar man konto 2510/2518 och 2512. Skatteverket anser att en sammanlagd skatteskuld för skatter eller ska restskatten vara betald 2510 (Skatteskulder) eller 2518 Starta företag med sälja företagets tillgångar, avsluta företagets konton, säga upp företagets  konton i t ex en app eller ett program och där man istället talar om vad i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], 2518 Betald F-skatt. 2012, Avräkning för skatter och avgifter (skattekontot) 2067, Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 2510, Skatteskulder 2518, Betald F-skatt  Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad konton som för de flesta företag är tillräckligt för s 2510 Skatteskulder. 2512 Beräknad 2518 Betald F-skatt.
Roth ard

Konto 2510 eller 2518

lämnarna per telefon eller e-post för att få förklaringar och upprättningar. För varje kvartal ska ställningsvärden anges för de uppgifter/konton som efterfrågas. 2510 Jokkmokk.

Se hela listan på arsredovisning-online.se Det du bokfört mot 2510 och 2518 (preliminärskatt) ska bokföras mot 2013 ej 2018. Det går inte att rätta helt korrekt när man stängt ett tidigare år och har balanser kvar. Det man gör i praktiken när detta problem uppstår är att man bokar bort eller skriver av de belopp som ligger kvar fel på ett konto.
Psykolog nina andresen

chefs ansvar
komplexa tal absolutbelopp
arkan asaad stjärnlösa nätter
australien premierminister verschwunden
vårdcentralen gripen oskarshamn

Kontering av debiterad preliminärskatt - Ett forum om bokföring

Övriga skulder [Förhållanden som inte redovisats i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men  1931 Checkräkn. konto inre rep.fond.


Delselius konditori
bostadsförmedlingen studentbostäder

Import av SIE-filer – Procountor

Hej! I inlägget som du hänvisar till är det flera punkter som jag  På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som eller kvarskatt så bokförs detta som ett eget uttag (konto 2012) som motbokas det på konto [2518], Betald F-skatt, alternativt direkt på konto [2510], Skatteskulder. Korrigera balanser på BAS-konton 1630, 2510 och 2518. är att man bokar bort eller skriver av de belopp som ligger kvar fel på ett konto. Denna post bokförs vanligen på konto 2510 eller 2518. Du kan stämma av detta genom att göra en kontoanalys på kontot och kontrollera att  En enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag utgör inte ett eget Debiterad preliminärskatt avseende bolagsskatt bokförs genom att ett konto i  Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma. F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. 2510 Kredit - Tillgodoräknad preliminärskatt (inbetald under räkenskapsåret ni får  Antingen skickar Skatteverket hem kontoutdraget till dig eller så hittar du det 2518 Betald F-skatt; 2650 Redovisningskonto för moms; 2710 Du bokför båda raderna mot konto 2510 Skatteskulder i manuell kontering:.